Adatkezelési tájékoztató hírlevél feliratkozáshoz, cookie-k használata.

 

A tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató hatályos 2019. 12. 01-től.

    Adatkezelő neve: Alba Milagro Hungary Kft. 

    Adatvédelmi tisztviselő: Raj Péter E-mail: raj.peter@albamilagro.hu; Tel: +36 20 983 4705 

    Adatkezelő elérhetőségei: 

        cím: Alba Milagro Kft,1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. email: info@albamilagro.hu

        weboldal: ../


Adatfeldolgozó(k) megnevezése

1. Név: Kovács András Miklós E.V.

Székhely, postacím: 9707 Szombathely, Szabadnép utca 41/D.

E-mail: info@vasimarketing . hu

Honlap: https://vasimarketing.hu

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-99048/2016.

2. Név: Maráczi Péter Imre E.V.

Székhely, postacím: 9700 Szombathely, Nárai utca 5.

E-mail: peter.maraczi@gmail.com


Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


Tárhelyszolgáltató:

A tárhely-szolgáltató neve: Agrárin Kft

A tárhely-szolgáltató címe: 8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: horvath.tibor@agrarin.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.agrarin.hu

 

Hírlevélszoftver szolgáltató

Az értesítő emailek küldéséhez Alba Milgaro Hungary Kft a MailChimp nevű hírlevél küldő szolgáltatót használja. A szolgáltató regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött Safe Harbor egyezménynek:

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

512 Means St., Suite 404

Atlanta, Georgia- 30318

A Safe Harbor egyezmény értelmében a regisztrált tagok felé továbbítható személyes adat, amennyiben az nem EU-s tagország.

A MailChimp a kiküldött levelekbe speciális mérőkódot helyez el. A mérőkód feladata, hogy mérje az emailek megnyitott állapotát, hogy ezzel információt kapjunk arra vonatkozóan, sikeres volt-e az emailek kézbesítése és megnyitása.

A MailChimp a kiküldött emailekbe található linkeket (hivatkozásokat) speciális mérőkóddal látja el annak érdekében, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az emailekben. A mérés célja, hogy megismerjük a kiküldött emailek használati szokásait és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával a felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjunk kiküldeni.

Alba Milagro Hungary Kft a megadott adatokat további harmadik félnek nem adja át.

Feliratkozási feltételek

Az albamilagro.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érinett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (albamilagro.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

 Adatkezelés

Feliratkozáskor több adatok kérünk el: név, email címe, telefonszám. Ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő vállalkozásának weboldalaival kapcsolatos információk küldésére használjuk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím.  A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti. Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírelvél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással, vagy az törlési kérelem info@albamilagro.hu email címre történő elküldésével.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést  az info@albamilagro.hu e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A info@albamilagro.hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: info@albamilagro.hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt az albamilagro.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu


Cookie-k (Sütik) kezelése

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az albamilagro.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az albamilagro.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a albamilagro.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓK RÉSZÉRE


 Tájékoztatjuk, hogy Ön megadta személyes adatait az Alba Milagro Kft. (Társaság) részére. Ezúton biztosítjuk arról, hogy a Társaság elkötelezett az adatvédelem európai és nemzeti előírásainak betartása mellett. Ennek megfelelően a Társaság az Ön személyes adatait az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban, az alábbiak szerint kezeli:Adatkezelő neve: Alba Milagro Hungary Kft. 

Adatvédelmi tisztviselő: Raj Péter E-mail: raj.peter@albamilagro.hu; Tel: +36 20 983 4705 

Adatkezelő elérhetőségei: 

cím: Alba Milagro Kft, 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. email: info@albamilagro.hu

weboldal: ../


Adatkezelés célja: Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.


Kezelt adatok köre: Feliratkozó neve, e-mail címe, telefonszáma, posta címe.


Adattárolás határideje: A Társaság addig tárolja adatait, amíg azok törlését nem kéri vagy 

jogszabály a törlést nem írja elő.


Adattovábbítás és adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben a Társaság a feliratkozóhoz köthető személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósítására az adatfeldolgozó részére továbbítja, és szavatolja, hogy ilyen esetben a személyes adatokat az adatfeldolgozó kizárólag a korábban meghatározott célból dolgozza fel. Az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatást adunk a www.albamilagro.hu honlapunkon. 

A Társaság a hírlevélre feliratkozók személyes adatait az EU-ban tárolja, és azok nem kerülnek harmadik országba továbbításra. A személyes adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá (GDPR 13. cikk (1) bekezdés e) pont): 

- a marketing osztály, az ügyfélkapcsolatokért és ügyvitel irányításáért felelős osztály, az adminisztratív osztály, valamint a hatáskörrel rendelkező felettesek;

 - az ellenőrzésért felelős szolgáltatók feljogosított személyei (a belső felügyeleti eljárásokért felelős szolgálatók); 

- informatikai szolgáltatók: felhőalapú tárhelyszolgáltató, informatikai fejlesztő csoport, informatikai karbantartást végző személyek, webfejlesztését felelős személyek


Érintetti jogok: Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.

 Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük. 

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, töröljük. 

Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön jogosult a hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.


Hatósághoz fordulás joga:    

 Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu 

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Alba Milagro Hungary Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon is megindítható.

Az Alba Milagro Hungary Kft. székhelye szerint illetékes bíróság: 

BUDAPEST II. és III. KERÜLETI BÍRÓSÁGA

CÍM: 1036 BUDAPEST, LAJOS U. 48-66. (LEVELEZÉSI CÍM: 1300 BP PF: 22.)

TELEFONSZÁM: +36 1 430 6500